Till startsidan
Translate

Miljön – en del av vår affärsidé

Kraftringens affärsidé lyder: ”Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället”.

Affärsidén medför att det ställs höga krav på att Kraftringen aktivt, på både lång och kort sikt, tar sitt miljö- och samhällsansvar. För Kraftringen betyder det att:

  • Omvärldsfaktorer inom miljö och klimat bevakas samt att Kraftringens intressenters krav och önskemål på såväl produkter och tjänster som verksamhet bemöts och hanteras löpande genom aktiva dialoger.
  • Kunder och samarbetspartners ska erbjudas stöd i sitt eget miljöarbete, till exempel genom energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor med syfte att uppfylla deras behov med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Samverkansmöjligheter ska sökas med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
  • Kraftringens medarbetare ska ha hög kompetens och engagemang i miljöfrågor vilket även gynnar Kraftringens intressenters miljöarbete och samhället i stort.
  • Miljöaspekterna beaktas i alla delar av verksamheten, från inköp av produkter och tjänster till hantering av avfall. Den interna energianvändningen ska effektiviseras och klimatpåverkan ska minskas i hela värdekedjan, i stort som smått.

Kraftringen är miljöcertifierat, vilket driver och säkerställer att ständiga förbättringar sker i miljöarbetet med lagens miljökrav som basnivå.

Lund 2016-09-16
VD Sylvia Michel  


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]