Ursprungsmärkning av el - Bromolla-el
Till startsidan
Translate

Ursprungsmärkning av el

Vi tycker det är viktigt att du får information om hur den el du använder produceras och vilken miljöpåverkan den har. All el vi producerar i våra anläggningar (vindkraftverk, biobränslebaserade kraftvärmeverk, gasturbin och via andelar i vattenkraftverk i Norge) säljer vi, precis som övriga elproducenter i Sverige, till den nordiska elbörsen Nord Pool. Här hamnar all el som produceras och en elmix bildas. Elmixen består av el som producerats med förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft. Från elmixen köper vi sedan den volym el som du använder. Om du tecknar ett elavtal med oss köper vi endast el producerad med förnybara bränslen. 

När vi redovisar elens ursprung och miljöpåverkan får du:

  • Öppen och lättillgänglig information
  • Information om köpta produkter
  • Möjlighet att göra informerade val baserat på elens ursprung
  • Kunskap och möjlighet att efterfråga elproduktion som bidrar till ett säkert och hållbart energisystem

Ursprunget och miljöpåverkan för vår el under 2017

Diagram 1: Elens ursprung för kunder som inte gjort förnybart tillval
Diagram 2: Elens ursprung för kunder som gjort förnybart tillval
Diagram 3: Vår samlade elförsäljning

Ursprungsmärkning 2017

Förnybara energikällor är t.ex. kraft från vind, vatten och sol. Fossila energikällor är t.ex. kraft från kol, naturgas och olja.

 

CO2-utsläpp, g/kWh CO2-utsläpp, g/kWh CO2-utsläpp, g/kWh
329,2 0,00 112,3
     
Kärnavfall, g/kWh Kärnavfall, g/kWh Kärnavfall, g/kWh
0,001158 0,00 0,000395

I ovanstående tabell visas information om vilken miljöpåverkan som skett i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. Miljödata presenteras baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan under närmast föregående kalenderår (EU:s direktiv 2003/54/EC).

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något eller är intresserad av att välja förnybar el.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]