Höjning av energiskatten i juli 2017 - Bromolla-el
Till startsidan
Translate

Höjning av energiskatten i juli 2017

2017-06-19 13.09

Den 1 juli 2017 höjs energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag med totalt 3 öre per kilowattimme (exklusive mervärdesskatt). Det innebär en höjning från 29,5 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Höjningen är en följd av regeringens beslut att avveckla skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer samt sänka fastighetsskattesatsen för vattenkraftverk. Beslutet togs i den så kallade energiöverenskommelsen och finansieras genom en tvåstegshöjning av energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag. Den första höjningen sker den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Energiskatten är den del av elpriset som består av skatter och avgifter till staten och utgör i dagsläget cirka 40 procent av totalkostnaden. Energiskatten på el betalas på fakturan från elhandelsföretaget.

Läs mer om regeringsbeslutet på regeringens webbplats

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]